Học tiếng Anh cùng Patado Cover Image
Category
Education

Từ hạn định (DETERMINERS) là từ đứng trước 1 danh từ hoặc một cụm danh từ và trước một tính từ. Vì thế mà từ hạn định chẳng thể đứng một mình mà phải sở hữu một danh từ hoặc 1 cụm danh từ theo sau. https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ba

Ở bài học về từ vựng tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã làm cho quen với 2 thuộc ngữ số đếm và số trật tự. Đây cũng chính là các loại số từ mà chúng ta cùng Tìm hiểu ngay dưới đây. Để độc giả hình dung lại kiến thức thì chúng ta sẽ Phân tích sơ qua vài tỉ dụ phân biệt số đếm và số thứ tự ngay trong bảng sau nhé: https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/tu

đặc trưng, giá thành bạn phải bỏ ra cho mỗi buổi học tại PATADO chỉ bằng 1 cốc cà phê. Vậy vì sao bạn lại không đầu tư cho tương lai của mình ngay từ bây giờ nhỉ? Hãy gọi cho English Town nếu như bạn đích thực muốn trải nghiệm học tiếng Anh theo một cách cực mới lạ và hiệu quả nhé! https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ba

Học đúng trình độ là nhân tố chủ chốt tiếp theo giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả. Ví như bạn đang ở trình độ căn bản, starter hãy bắt đầu với tri thức nền như câu, từ vị, những thì,... Thay vì việc cố nhồi nhét những tri thức quá cao siêu.https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ca

– bên cạnh đó, một số giới từ khác chỉ nơi chốn như: Above (cao hơn, trên), Bellow (dưới), Inside và Outside (bên trong – ngoài), Near (chỉ khoảng cách thức gần), Between (ở giữa), Among (giữa 1 nhóm người hay giữa 1 đám đông nào đó)… https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ph