Domnul sprijină pe cei nenorociți şi doboară pe cei răi la pământ. –Ps 147:6