Mia Oglice:
Viața de creștin este un schimb. Viața mea am dat-o lui Isus și acum viața Lui este în mine. Te lepezi de sine ca să-L ai pe Isus Hristos!
Luca 9:24,56 Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va #mântui. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le #mântuiască.
Să nu ne atașăm de lucrurile pământeși, ci să înțelegem valoarea mântuirii, a Împărăției lui Dumnezeu pe care să o propăvăduim!
1. Îl urmezei pe Domnul Isus? Cum o faci?
2.Dacă nu Îl urmezi, ce lucruri te țin, ce ar trebui să lași în urmă?
#sesiunealuca #studiubiblic #mântuire