Căci pământul va fi plin de cunoștinţa slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
Habacuc 2:14