Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora.
Rom 15:2