Ma interesează ce gindeste Dumnezeu. Restul sunt detalii.
Albert Einsten.